De overheid heeft kwaliteitscontroles uitgevoerd in alle Vlaamse ziekenhuizen. Uit deze recent gepubliceerde cijfers blijkt dat ons ziekenhuis AZ Sint-Dimpna uitstekende resultaten kan voorleggen op vlak van thorax- en longchirurgie!

Het aantal ingrepen beantwoordt ruimschoots aan de vereisten opgelegd door het RIZIV en de postoperatieve overleving is zeer goed. Ons ziekenhuis bevindt zich aldus in het gezelschap van onder andere de universitaire ziekenhuizen.

Lees artikel