Slagaders (arteriën)

Slagaders voeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de rest van het lichaam. Ze hebben een dikke, gespierde wand die het bloed voortstuwt. Slagaders kunnen echter verstoppen door ophoping van vet of verkalking (atherosclerose) of uitstulpen door verzwakking van de wand (aneurysma).

Patiëntenfolder

Beschikbaar vanaf Q2 2022.

 • Halsvaten of carotiden

  De halsbloedvaten voeren het bloed naar de hersenen. Een verstopping van deze bloedvaten voel je niet, maar kan wél een beroerte veroorzaken met verlamming, spraakstoornissen of zichtproblemen tot gevolg. We behandelen een verstopping van deze bloedvaten dan ook bij voorkeur vóór deze symptomen optreden.

  We onderscheiden 2 behandelingsmethodes: de klassieke operatie (endarteriëctomie) en de endovasculaire behandeling (carotisstent).

  Bij de klassieke operatie wordt onder algemene verdoving het bloedvat opengemaakt en de verstopping opgeruimd. Het bloedvat wordt vervolgens gesloten met een stukje kunststof.

  Bij een endovasculaire behandeling blazen we de verstopping open met een ballonnetje en plaatsen we vervolgens een buisje (stent) om het bloedvat open te houden. Deze behandeling gebeurt via een prik in de lies.

  De klassieke operatie geniet in principe de voorkeur; een stent wordt enkel gekozen in uitzonderlijke gevallen.

 • De borstslagader

  De grote borstslagader kan langzaamaan uitstulpen (aneurysma) en uiteindelijk scheuren, met een levensbedreigende bloeding tot gevolg. We behandelen zo’n uitstulping dan ook best vooraleer ze scheurt. Hiervoor gebruiken we een kunststof buis (endoprothese) welke via een sneetje in de lies door de liesslagader tot in de borstslagader wordt geschoven.

 • De buikslagader

  We onderscheiden twee problemen: verstopping van het bloedvat en uitstulping van het bloedvat (of aneurysma).

  Bij verstopping van de buikslagader ontstaat een bloedtekort in de benen. Je ondervindt hierdoor pijn in beide benen tijdens het wandelen, de zogenaamde “etalagebenen”. Mannen ondervinden mogelijk ook erectiestoornissen.

  Wanneer de wand gaat uitstulpen (aneurysma) ontstaat het risico op scheuren en levensgevaarlijke bloeding. Om deze reden behandelen wij het bloedvat vanaf een bepaalde diameter, vóóraleer de scheur optreedt.

  Beide aandoeningen kunnen zowel via een endovasculaire methode (stent en endoprothese) als via klassieke chirurgie (broekoperatie) worden behandeld.

  Bij endovasculair herstel van een aneurysma plaatsen we via een klein sneetje ter hoogte van de liezen langs de binnenzijde van het bloedvat een kunststofbuis of endoprothese tot in de buikslagader. Door de beperkte sneetjes is een snel herstel mogelijk.

  Bij endovasculair herstel van een verstopping wordt het bloedvat opengeblazen met een ballon, waarna een stent wordt geplaatst. Dit gebeurt dan doorgaans via een prik in één of in beide liezen.

  Bij de klassieke broekoperatie wordt de zieke slagader vervangen door een kunststofbuis met 2 aparte pijpjes (zoals een broek). Dit is een meer ingrijpende ingreep via de buik; als patiënt verblijf je na jouw operatie meerdere dagen in het ziekenhuis ter observatie. Deze ingreep gebeurt zowel voor een verstopte als voor een uitgestulpte slagader.

 

met dank aan Cook Medical
 • Slagaders van de benen

  Verstopping van de slagaders van de benen leidt tot bloedtekort in de spieren tijdens inspanning. Hierdoor treedt pijn op bij wandelen, de zogenaamde “etalagebenen”. Bij ernstige gevallen is er ook pijn in rust en ontstaan zelfs slecht genezende wonden. Om de verstopping te behandelen kan er worden gekozen voor een endovasculaire methode (ballondilatatie of stenting) of voor een klassieke operatie (profundaplastie of bypass).

  Bij de endovasculaire behandeling wordt het bloedvat ter hoogte van de lies aangeprikt en wordt de verstopping langs de binnenzijde opengeblazen met een ballonnetje, waarna eventueel nog een buisje (stent) wordt geplaatst om het vat open te houden. Deze behandeling kan onder rachi-anesthesie of ruggenprik. Doorgaans dien je hiervoor slechts één nacht in het ziekenhuis te verblijven.

  Bij een klassieke operatie wordt het bloedvat opengemaakt en de verstopping uitgeruimd, waarna het vat wordt gesloten met een stukje kunststof (profundaplastie). Bij een meer uitgebreide verstopping wordt het bloedvat overbrugd met een kunststofader of een stukje eigen ader (bypass). Voor een klassieke operatie kan een algemene verdoving nodig zijn; als patiënt verblijf je na jouw ingreep meerdere dagen in het ziekenhuis ter observatie.

 

 • Slagaders van darm en nieren

  Verstopping van deze bloedvaten leidt tot slechte werking van de organen. Bij verstopping van de darmslagader treden vaak krampen op na de maaltijd, gepaard met vermagering (angor abdominalis). Verstopping van de nierslagader zorgt ervoor de jouw nier slecht gaat werken. Vaak leidt dit tot hoge bloeddruk.

  We kiezen in deze gevallen vaak voor endovasculaire behandeling met een ballon of stent.