Access chirurgie

“Access” betekent toegang. Onder access chirurgie verstaan we dan ook alle ingrepen die ervoor zorgen dat onze specialisten gemakkelijker toegang verkrijgen tot de bloedvaten.

Patiëntenfolder

Beschikbaar vanaf Q2 2022.

 • Poortkatheter (port-a-cath)

  Het kan nodig zijn dat bij jou frequent bloednames worden afgenomen of je regelmatig medicatie via een prik in de ader toegediend krijgt, zoals bijvoorbeeld bij chemotherapie. Om herhaaldelijke prikken en ontstekingen van de aders ter hoogte van jouw arm te voorkomen, kunnen we een poortkatheter plaatsen. Deze poortkatheter bestaat uit een klein doosje of reservoir, waaraan een buisje vastzit. Het buisje wordt via een ader ter hoogte van de schouder tot tegen het hart geschoven. Na vastkoppeling wordt dit doosje onderhuids in de borst geplaatst. Door het doosje aan te prikken, kan dan bloed worden afgenomen of medicatie worden toegediend. De ingreep gebeurt via een klein sneetje onder het sleutelbeen, onder lokale verdoving. Doorgaans kan dit via daghospitalisatie.

 • Pacemaker

  Bij een onregelmatige of vertraagde hartslag kan jouw cardioloog kiezen voor een pacemaker. Deze prikkelt het hart bij een te trage hartslag. Een pacemaker bestaat uit één of twee elektroden die tot in het hart worden geplaatst via een ader ter hoogte van de schouder. Deze elektroden worden vervolgens verbonden met een batterij, welke onderhuids wordt ingeplant ter hoogte van de borststreek. De ingreep gebeurt via een klein sneetje onder het sleutelbeen, onder lokale verdoving.De nood aan een pacemaker wordt steeds bepaald door jouw cardioloog en deze ingreep gebeurt dan ook altijd in nauw overleg met de collega’s van cardiologie. Na de procedure verblijf je voor verdere observatie op de afdeling hartziekten.

 • AV-fistel of dialysefistel

  Bij slechtwerkende nieren kiest jouw nierspecialist in sommige gevallen voor dialyse. Dit is een behandeling waarbij de functie van de nier wordt overgenomen door een machine. Hiervoor is een gemakkelijke toegang tot de aders van de arm nodig. Om die reden zullen we een verbinding maken tussen een slagader en een ader in jouw arm (fistel), waardoor de ader groter wordt en makkelijker is om aan te prikken. Deze kleine ingreep gebeurt ambulant onder lokale verdoving via een klein sneetje in de pols of elleboog. Na de aanleg van de fistel moet deze nog “rijpen”. Het duurt dan ook zes tot acht weken voor de fistel bruikbaar is.

 • Dialysekatheter

  Indien dringend gestart moet worden met dialyse is er geen tijd meer om eerst een fistel aan te leggen. We plaatsen dan een buisje ter hoogte van een ader in de hals. Deze ingreep gebeurt via een klein sneetje in de hals, doorgaans onder lokale verdoving. Via dit buisje kan vervolgens de dialysebehandeling worden opgestart.