Slagaders (arteriën)

Slagaders voeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de rest van het lichaam. Ze hebben een dikke, gespierde wand die het bloed voortstuwt. Slagaders kunnen echter verstoppen door ophoping van vet of verkalking (atherosclerose) of uitstulpen door verzwakking van de wand (aneurysma).

Patiëntenfolder

Beschikbaar vanaf 2017.

 • Halsvaten of carotiden

  De halsbloedvaten voeren het bloed naar de hersenen. Een verstopping van deze bloedvaten voel je niet, maar kan wél een beroerte veroorzaken met verlamming, spraakstoornissen of zichtproblemen tot gevolg. We behandelen een verstopping van deze bloedvaten dan ook bij voorkeur vóór deze symptomen optreden. We onderscheiden 2 behandelingsmethodes: de klassieke operatie (endarteriëctomie) en de endovasculaire behandeling (carotisstent).

  Bij de klassieke operatie wordt onder algemene verdoving het bloedvat opengemaakt en de verstopping opgeruimd. Het bloedvat wordt vervolgens gesloten met een stukje kunststof.

  Bij een endovasculaire behandeling blazen we de verstopping open met een ballonnetje en plaatsen we vervolgens een buisje (stent) om het bloedvat open te houden. Deze behandeling gebeurt via een prik in de lies en kan onder ruggenprik of rachi-anesthesie.

  De klassieke operatie wordt nog altijd beschouwd als de beste behandeling; een stent wordt enkel gekozen in uitzonderlijke gevallen.

 • De borstslagader

  De grote borstslagader kan langzaamaan uitstulpen (aneurysma) en uiteindelijk scheuren, met een levensbedreigende bloeding tot gevolg. We behandelen zo’n uitstulping vanaf een bepaalde diameter vooraleer ze scheurt. Hiervoor gebruiken we een kunststof buis (endoprothese) welke via een sneetje in de lies tot in de borstslagader wordt geschoven.

 • De buikslagader

  Bij verstopping van de buikslagader ontstaat een bloedtekort in de benen. Je ondervindt hierdoor pijn in beide benen tijdens het wandelen, de zogenaamde “etalagebenen”. Mannen ondervinden mogelijk ook erectiestoornissen.

  Wanneer de wand gaat uitstulpen (aneurysma) ontstaat het risico op scheuren en bloeding. Om deze reden behandelen wij het bloedvat vanaf een bepaalde diameter, vóóraleer de scheur optreedt. Beide aandoeningen kunnen zowel via een endovasculaire methode (stent en endoprothese) als via klassieke chirurgie (broekoperatie) worden behandeld.

  Bij de endovasculaire methode plaatsen we via een klein sneetje ter hoogte van de lies langs de binnenzijde van het bloedvat een kunststofbuis tot in de buikslagader. Door de beperkte sneetjes is een snel herstel mogelijk.

  Bij de klassieke broekoperatie wordt de zieke slagader vervangen door een kunststofbuis met 2 aparte pijpjes (zoals een broek). Dit is een meer ingrijpende ingreep via de buik; als patiënt verblijf je na jouw operatie meerdere dagen in het ziekenhuis ter observatie.

met dank aan Cook Medical
 • Slagaders van de benen

  Verstopping van de slagaders van de benen leiden tot bloedtekort tijdens inspanning. Hierdoor treedt pijn op bij wandelen, de zogenaamde “etalagebenen”. Bij ernstige gevallen is er ook pijn in rust en ontstaan zelfs slecht genezende wonden. Om de verstopping te behandelen kan er worden gekozen voor een endovasculaire methode (ballondilatatie of stenting) of voor een klassieke operatie (profundaplastie of bypass).

  Bij de endovasculaire behandeling wordt het bloedvat ter hoogte van de lies aangeprikt en wordt de verstopping langs de binnenzijde opengeblazen met een ballonnetje, waarna eventueel nog een buisje (stent) wordt geplaatst om het vat open te houden. Deze behandeling kan onder rachi-anesthesie of ruggenprik. Doorgaans dien je hiervoor slechts één nacht in het ziekenhuis te verblijven.

  Bij een klassieke operatie wordt het bloedvat opengemaakt en de verstopping uitgeruimd, waarna het vat wordt gesloten met een stukje kunststof (profundaplastie). Bij een meer uitgebreide verstopping wordt het bloedvat overbrugd met een kunststofader of een stukje eigen ader (bypass). Voor een klassieke operatie is een algemene verdoving nodig; als patiënt verblijf je na jouw ingreep meerdere dagen in het ziekenhuis ter observatie.

 • Slagaders van darm en nieren

  Verstopping van deze bloedvaten leidt tot slechte werking van de organen. Bij verstopping van de darmslagader treden vaak krampen op na de maaltijd, gepaard met vermagering (angor abdominalis). Verstopping van de nierslagader zorgt ervoor de jouw nier slecht gaat werken. We kiezen in dit geval vaak voor endovasculaire behandeling met een ballon of stent.

 • Traumatische bloedingen

  Bloedingen die optreden na bijvoorbeeld een verkeersongeval worden door de vaatchirurg behandeld. Hiervoor beschikken we uiteraard over klassieke ingrepen zoals overhechten van het bloedvat of vervangen door een kunststofader, maar ook de endovasculaire technieken winnen hier de laatste jaren terrein. Een gescheurd bloedvat kan soms langs de binnenzijde worden hersteld met een kunststofbuisje of stent.